Reseanvisningar

Resande

På denna sida finns utrikesministeriets tips och anvisningar om resesäkerhet, konsulära tjänster och inresa i landet.

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Ha utrikesministeriets tjänster med i mobilen när du reser. Nätkonsuln (Nettikonsuli) på Facebook ger råd på nätet.

Då du planerar en resa utomlands


Då du är på resa eller bor utomlands


Om du är utländsk medborgare och planerar att resa till Finland