Matkustusohjeita

Passin katoaminen ulkomailla

Jos sinulta katoaa passi ulkomailla, tee siitä heti ilmoitus paikallisella poliisiasemalla. Suomen kansalaisena voit hakea uutta passia minkä tahansa Suomen ulkomaanedustuston passinmyöntöpisteestä. Mikäli Suomella ei ole omaa edustustoa maassa, käänny jonkun toisen EU-maan puoleen hätämatkustusasiakirjan (Emergency Travel Document/ETD) saamiseksi kotimatkaa varten.


Passinmyöntöpisteitä ovat ulkomailla Suomen suurlähetystöt, pääkonsulaatit ja konsulaatit. Kunniakonsulaatit, kunniapääkonsulaatit ja eräät erityisedustustot eivät myönnä passeja.

Mitä teen jos passini katoaa?

  • Passin kadottua tee välittömästi rikos- tai katoamisilmoitus lähimmälle poliisiasemalle. Useissa maissa on erityisiä turistipoliiseja, jotka ottavat ilmoituksia vastaan.
  • Pyydä ilmoituksesta tai mahdollisesta tutkintapöytäkirjasta itsellesi kopio. Ilmoitus tai tutkintapöytäkirja on tarpeen myöhemmin haettaessa uutta passia ja mahdollista vakuutuskorvausta tai jos ilmenee, että kadonnutta passia käytetään väärin. Suomen viranomaiset eivät tee virallisia passien katoamisilmoituksia puhelimitse saatujen ilmoitusten perusteella.
  • Entä jos kadonnut passini löydetään?

    Mikäli kadonneet viralliset asiakirjasi löytyvät myöhemmin, paikallinen viranomainen toimittaa ne yleensä suurlähetystölle.

    Huomaa, että kun passi on ilmoitettu anastetuksi tai kadonneeksi Suomen viranomaisille, sitä ei voi ottaa enää uudelleen käyttöön. 

    Suurlähetystö lähettää kuitenkin löytyneet asiakirjat Suomeen asiakirjat myöntäneelle viranomaiselle tai niiden haltijan asuinpaikkakunnan poliisille.