Matkailijan palvelut

22.10.2018

Laos: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso
--------------------------
Xieng Khouang: Noudata erityistä varovaisuutta
Savannakhét: Noudata erityistä varovaisuutta
Saravane: Noudata erityistä varovaisuutta
Sékong: Noudata erityistä varovaisuutta
Khammouan: Noudata erityistä varovaisuutta
Champassak: Noudata erityistä varovaisuutta
Houaphan: Noudata erityistä varovaisuutta
Attopeu: Noudata erityistä varovaisuutta
Louang Prabang: Noudata erityistä varovaisuutta
Xaisômboun: Noudata erityistä varovaisuutta

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Laos on yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa.

Erityiset turvallisuusriskit
----------------------------
Laosissa on edelleen tuhansia tonneja räjähtämättömiä ampumatarvikkeita kuten pommeja ja kranaatteja Vietnamin sodan ajoilta. Vältä liikkumista teiden ulkopuolella erityisesti seuraavilla alueilla: Xieng Khouang, Savannakhét, Saravane, Sékong, Khammouan, Champassak, Houaphan, Attopeu, Louang Prabang, Xaisômboun.

Rikollisuus
-----------
Matkusta maanteitse ainoastaan päiväsaikaan. Vältä paikallisia, huonokuntoisia busseja. Noudata varovaisuutta arvoesineiden ja passin kanssa. Ota passistasi kopio ja pidä sitä aina mukana. Satunnaisia laukkuvarkauksia on esiintynyt pääkaupungissa.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Terveys
-------
Laos julisti 13.1.2016 kansanterveydellisen hätätilan polioepidemian takia.
Kattava matkavakuutus on välttämätön. Kotiuttamiskuljetukset sairas- ja kuolemantapauksissa ovat kalliita ja vaikeita järjestää ilman matkavakuutusta.

Sairaaloiden taso on heikko, ja vaativammat toimenpiteet joudutaan hoitamaan muualla kuin Laosissa, lähinnä Thaimaassa. Laosin pääkaupungissa Vientianessa on muutamia kansainvälisiä klinikoita.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Laosissa voi saada kuolemanrangaistuksen huumeiden hallussapidosta, valmistuksesta, salakuljetuksesta tai kaupasta. Huumeiden vähäisenkin määrän hallussapidosta voi saada pitkän tuomion.

Avioliiton ulkopuolinen seksuaalinen kanssakäyminen ulkomaalaisen ja laosilaisen välillä ei ole sallittua paikallisen lain mukaan. Kihlautuminen ja avioliiton solmiminen laosilaisen ja ulkomaalaisen välillä ilman viranomaisen lupaa on kielletty.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/
Saksan suurlähetystö, Vientiane, Laos www.vientiane.diplo.de/

Yhteystiedot
------------
Hanoin-suurlähetystö24th floor, Lotte Center Hanoi
54 Lieu Giai, Ba Dinh
HANOI
VIETNAM+84 24 382 667 88sanomat.HAN@formin.fi www.finland.org.vn
www.facebook.com/FinnishEmbassyHanoi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.