Matkailijan palvelut

24.10.2018

Kypros: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Kyproksella matkustaminen on turvallista normaalia varovaisuutta noudattaen. Kyproksen lähialueen tilanteen vuoksi Kyproksen viranomaiset ovat kohottaneet uhka-arviota kolmiportaisen asteikon tasolta alhainen tasolle keskinkertainen. Vasemmanpuoleisessa liikenteessä oltava tarkkaavainen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Yleinen hätänumero Kyproksella on 112.

Yleinen turvallisuustilanne Kyproksella on hyvä ja viranomaisten kyky toimia on hyvä. Maan turvallisuustilanteesta vastaavia viranomaisia ovat:

Kyproksen väestönsuojelu
www.moi.gov.cy/moi/cd/cd.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument

Kyproksen poliisi
www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Erityiset turvallisuusriskit
----------------------------
Suurlähetystöllä on viranomaiskontaktien puuttuessa rajalliset mahdollisuudet avustaa hätätilaan joutuneita Suomen kansalaisia ns. vihreän linjan pohjoispuolella.

Rikollisuus
-----------
Ulkomaalaisiin turisteihin kohdistuva rikollisuus on vähäistä, mutta se on lisääntynyt viime vuosina. Suosituissa matkakohteissa on vuosittain tapahtunut vain joitain yksittäisiä omaisuusrikoksia sekä väkivaltarikoksia. Tärkeimmistä asiapapereista kuten passista, luottokorteista ja lentolipuista on hyvä ottaa kopiot ja säilyttää ne erillään alkuperäisistä. Mikäli passi katoaa tai varastetaan, siitä tulee tehdä paikalliselle poliisille ilmoitus ( www.police.gov.cy ).
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Moottoritiet ovat yleisesti ottaen hyvässä kunnossa. Vasemmanpuoleisessa liikenteessä tulee olla valpas ja varovainen ja muutenkin arvaamattomaan liikennekäyttäytymiseen kannattaa varautua. Moottoriteillä ajonopeudet kohoavat helposti yli sallittujen rajojen. Kyproksella ei ole rautateitä.

Kyproksella liikenneturvallisuuteen liittyvästä informaatiosta vastaa poliisi www.police.gov.cy/

Luonnonolot
-----------
Kyproksen lähellä olevilla merialueilla on mannerlaattojen liitoskohtia. Niiden liikkeistä johtuen Kyproksella on tilastoitu vuosittain muutamia maanjäristyksiä, joiden voimakkuus on vuodesta 1996 lähtien ollut 3,0–5,5 Richterin asteikolla mitattuna. Lisäksi on tilastoitu muutamia kymmeniä heikompia maanjäristyksiä. Tätä aiemmin saarella on ollut suuria järistyksiä, jotka ovat vaatineet kuolonuhreja. Kyproksen viranomaisilla on tarpeelliset ja hyvät valmiussuunnitelmat maanjäristysten varalle. Tietoa Kyproksen maanjäristyksistä on sivulla www.moa.gov.cy/

Pitkistä kuivista, kuumista kausista johtuen maassa vallitsee varsinkin kesäkuukausina maastopalovaara. Erityisesti sateettomina kausina Kyproksella esiintyy terveydelle haitallista savusumua, jolloin kannattaa seurata viranomaisten suosituksia. Talvisin rankkasateet saattavat aiheuttaa tulvia, jolloin autoilijoiden kannattaa noudattaa varovaisuutta muun muassa teiden sortumavaarojen takia.

Terveys
-------
Hanavesi on pääasiassa juomakelpoista, mutta laatu riippuu putkiston kunnosta, ja monet paikalliset juovat pullovettä hanaveden runsaan kloorin vuoksi.

Kyproksella, kuten yleensäkin EU- ja ETA-alueella, matkustava saa akuutissa sairaustapauksessa hoitoa KELA:n myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Tarkemmat ohjeet löytyvät verkkosivuilta www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti
www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet
www.kela.fi/web/en/european-health-insurance-card?inheritRedirect=true

Yksityissairaaloissa saa usein kunnallissairaaloita parempaa palvelua koska niissä puhutaan useammin englantia ja hoitoon pääsee nopeammin. Matkavakuutuksen ottaminen on suositeltavaa, sillä KELA:n myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti ei kelpaa yksityissairaaloissa. Lisäksi erityishoitoa tai kotiutusta vaativat sairaus- ja kuolemantapaukset toimenpiteineen ovat kalliita ja vaikeita järjestää ilman yksityistä matkavakuutusta. Tarkista ennen matkaa, mitä matkavakuutuksesi kattaa.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
YK:n hallinnoima nk. ”vihreä linja” jakaa Kyproksen kahteen osaan: vuonna 1974 Turkin valloittamaan ja kyproksenturkkilaisten asuttamaan saaren pohjoisosaan sekä kyproksenkreikkalaisten asuttamaan saaren etelä-osaan. Vuonna 1983 pohjoisen kyproksenturkkilaisyhteisö julistautui itsenäiseksi ”Pohjois-Kyproksen turkkilaiseksi tasavallaksi” (TRNC), jonka ainoastaan Turkki on tunnustanut.

Asunnon- ja kiinteistönhankintaan Kyproksella tulee suhtautua varauksella omistusolojen epäselvyyden vuoksi ja kannattaa turvautua oikeudellisen asiantuntijan apuun. Varsinkin saaren pohjoisosassa kyproksenturkkilaisella alueella pitää noudattaa erityistä varovaisuutta ja tarkkaan selvittää kiinteistön taustat asiantuntevan, alueen kiinteistöoloihin perehtyneen riippumattoman juristin avulla, sillä kyproksenturkkilainen puoli on kansainvälisoikeudellisesti miehitettyä aluetta. Useat ulkomaalaiset ovat joutuneet kiinteistökaupoissaan hankaliin oikeuskäsittelyihin.

EU-kansalaiset voivat ylittää seitsemällä ylityspaikalla vihreän linjan, esittämällä passin tai kuvallisen henkilökortin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että suurlähetystöllä on viranomaiskontaktien puuttuessa rajalliset mahdollisuudet avustaa hätätilaan joutuneita Suomen kansalaisia vihreän linjan pohjoispuolella. Linjan ylittäminen autolla on mahdollista, mutta sitä varten tulee hankkia erityinen vakuutus, jonka saa ostaa ylityspaikalta.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/
Kohdemaan maahantulosäännökset
www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/All/0E03E0EE9B9833EAC2258022003F023B?OpenDocument

Yhteystiedot
------------
Nikosian-suurlähetystö9, Arch. Makarios Avenue
Severis Building, 2nd floor
1065 NICOSIA
CYPRUS+357 224 580 20 sanomat.NIC@formin.fi www.finland.org.cy
www.facebook.com/FinnishEmbassyNicosia
www.twitter.com/finlandincyprus
www.instagram.com/finlandincyprus

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.