Matkailijan palvelut

12.12.2018

Kongon demokraattinen tasavalta: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Vältä tarpeetonta matkustamista

Poikkeava turvallisuustaso
--------------------------
Nord-Kivu: Vältä kaikkea matkustamista
Sud-Kivu: Vältä kaikkea matkustamista
Kasai-Oriental: Vältä kaikkea matkustamista
Kasai-Occidental: Vältä kaikkea matkustamista
:

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Kapinallisten ja sotilaiden väliset yhteenotot jatkuvat maan itäosissa, Pohjois- ja Etelä-Kivun alueella. Siviiliväestöä on joutunut pakenemaan maan rajojen ulkopuolelle.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Ruandan, Burundin ja Länsi-Tansanian rajaseuduilla liikkuminen on vaarallista kapinallis- ja rikollisjoukkioiden tekemien väkivaltaisten ryöstöjen takia. Ruandan ja Burundin raja-asemia saatetaan sulkea yllättäen, joten näihin ei tule luottaa pakoreitteinä maan itäosista.

Muissa osissa maata, varsinkin itäosissa, on jatkuvia levottomuuksia ja aseellisia välikohtauksia maan virallisen armeijan sekä kapinallis- ja rikollisryhmien välillä.

Pääkaupunki Kinshasassa ja muissa kaupungeissa esiintyy laajoja mielenosoituksia. Levottomuuksia ja mielenosoituksia on odotettavissa varsinkin joulukuussa 2018 järjestettävien presidentinvaalien yhteydessä. Kokoontumiset voivat nopeasti muuttua väkivaltaisiksi, jolloin poliisi tai armeija voi turvautua kyynelkaasun käyttöön joukkojen hajottamiseksi. Levottomuuksien seurauksina teitä suljetaan. Vältä kaikenlaisia väkijoukkojen kokoontumisia ja tarvittaessa ulkona liikkumista. Internet- yhteyksiä ja matkapuhelinverkon toimintaa rajoitetaan.

Kuten myös yllä mainitaan, suosittelemme kaikkia Kongon demokraattiseen tasavaltaan matkaavia tekemään matkustusilmoituksen ulkoministeriölle: www.matkustusilmoitus.fi. Maan pääkaupungissa Kinshasassa oleva Ruotsin suurlähetystö avustaa myös suomalaisia ja halutessasi voit tehdä matkustusilmoituksen myös heille osoitteessa www.swedenabroad.se/sv/svensklistan Järjestelmän vaatiman Ruotsin henkilötunnuksen loppuosan voit korvata merkinnällä "0000", esim. 19801125-0000.

Rikollisuus
-----------
Vältä yksin liikkumista varsinkin pimeällä. Aseelliset ryöstöt ovat tavallisia ja ryöstäjillä on usein jonkinlainen univormu. Tavanomaista pikkurikollisuutta, kuten taskuvarkauksia, tehdään paljon. Korut, arvoesineet, kamerat ja käteinen raha kannattaa pitää piilossa. Katukaupustelijat ja kerjäläiset saattavat sinnikkäästi ahdistella matkailijoita.

Maassa on paljon aseita useita vuosia kestäneen sodan seurauksena. Köyhyys ja työttömyys ajavat epätoivoisiin tekoihin. Sotilaat ja poliisit jäävät usein ilman palkkaa, joten myös mielivaltaisia pidätyksiä tehdään lunnasrahojen toivossa.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Liikenne on yksi suurimmista vaaratekijöistä. Tiet ja ajoneuvot ovat huonossa kunnossa. Kannattaa hankkia auto ja kuljettaja luotettavan hotellin tai matkatoimiston välityksellä. Asia kannattaa hoitaa jo ennen maahan saapumista, sillä Kinshasan kansainvälisen lentokentän Ndjilin ja kaupungin välillä ei ole organisoitua kuljetusverkostoa.

Julkisilla kulkuvälineillä matkustaminen ei ole turvallista.

Terveys
-------
Terveyspalvelujen taso on hyvin heikko, pääkaupungin ulkopuolella lähes olematon. Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta.

Kongon demokraattisessa tasavallassa esiintyy ajoittain Ebola- epidemioita. Loppuvuodesta 2018 epidemia on keskittynyt maan koillisosaan. Maailman terveysjärjestön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta saa ajankohtaista lisätietoa:

www.who.int/ebola/en

thl.fi/fi/-/kongon-demokraattisessa-tasavallassa-uusi-ebola-epidemia
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Julkisten rakennusten, armeijan tai poliisin edustajien ja lentokentän valokuvaaminen on ehdottomasti kielletty. Kiellon rikkominen voi johtaa jopa vankeusrangaistukseen.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Dar es Salaamin -suurlähetystöMirambo Street, Garden Avenue
DAR ES SALAAM
TANZANIA+255 22 2212 400sanomat.DAR@formin.fi www.finland.or.tz
www.facebook.com/FinnishEmbassyDarEsSalaam
twitter.com/ @FinnishEmbTZ

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.