Matkailijan palvelut

9.1.2019

Slovakia: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Varo taskuvarkaita etenkin kaupungeissa. Normaalia varovaisuutta hyvä noudattaa myös maantieliikenteessä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Matkustaminen Slovakiassa on pääosin turvallista.

Rikollisuus
-----------
Erilaisia omaisuuteen kohdistuvia rikoksia esiintyy Slovakiassa jonkin verran. Etenkin kaupungeissa tulee varoa taskuvarkaita, joita liikkuu muun muassa toreilla, tavarataloissa ja liikennevälineissä. Turismi lisääntyy jatkuvasti ja varsinkin kesäkuukausina ja joulumarkkinoilla tavanomaisen rikollisuuden riskit kasvavat. Pidä hyvää huolta passistasi ja rahoistasi. Myös matkapuhelimet ja muut laitteet houkuttelevat varkaita.

Tärkeimmistä asiapapereista kuten passista, luottokorteista ja lentolipuista on hyvä ottaa kopiot, ja säilyttää ne erillään alkuperäisistä tai skannattuina sähköisesti saatavilla. Varkauksista ja passin katoamisesta on aina ilmoitettava paikalliselle poliisille.

Matkustusasiakirjan katoamisesta tulee tehdä ilmoitus lähimmälle poliisiasemalle.

Slovakian poliisilla on oikeus periä sakot ulkomaalaisilta paikan päällä käteismaksuna ja ottaa ulkomaalaisen matkustusasiakirjat haltuunsa, kunnes sakko on maksettu. Nykyisin sakot voi maksaa myös ulkomailta käsin. Linkki poliisin verkkosivuille: www.policiasr.sk/.

Hätänumerot Slovakiassa: (24/7)

yleinen hätänumero: 112
poliisi: 158
palokunta: 150
ambulanssi: 155, 16155
vuoripelastuspalvelu - Mountain Rescue 18 300

Maassa vierailevien ja pidempään oleskelevien suomalaisten toivotaan tekevän matkustusilmoitus
matkustusilmoitus.fi -sivuston kautta.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Julkinen liikenne Slovakiassa on turvallista.

Auton pysäköinti vartioidulle parkkipaikalle on suositeltavaa. Auton sisätiloihin ei tule jättää irtotavaroita kuten navigaattoreita. Jalankulkijana ole varovainen, kun ylität tietä, jopa suojateillä vihreän valon palaessa.

Slovakiassa sallittu veren alkoholipitoisuus tieliikenteessä on 0 promillea. Liikennerikkeestä perittävä sakko vaaditaan maksettavaksi käteisellä heti tapahtumapaikalla. Jos sinulla ei ole käteistä ja poliisi pyytää ajokorttiasi sakkomaksun pantiksi, älä luovuta ajokorttiasi, vaan pyydä poliisia ajamaan sinut lähimmälle pankkiautomaatille. Nosta rahat ja maksa sakko heti. Pantiksi luovutetun ajokortin saa takaisin vain hakemalla sen henkilökohtaisesti poliisiasemalta sakon maksamisen jälkeen. Tämä on maassa tilapäisesti oleskelevalle kallis toimenpide.

Luonnonolot
-----------
Äkillisistä säänmuutoksista saattaa aiheutua muun muassa tulvia. Paikallisia säätiedotuksia on syytä seurata ja noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Slovakian hydrometeorologian laitoksen verkkosivut: www.shmu.sk/en/?page=10. Seuraa talviaikana vuoristoalueella myös lumivyöryvaarailmoituksia.

Terveys
-------
Kattava koko matkan ajan voimassaoleva matkavakuutus on suositeltavaa ottaa ajoissa ennen matkalle lähtöä. Omaisille on hyvä ilmoittaa yhteystiedot matkan aikana.

EU- ja ETA-alueella matkustava saa akuutissa sairastapauksessa hoitoa, kun hänellä on esittää Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card): www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti. Korvausjärjestelmä ei kata sellaista sairaanhoitoa, joka ei kuulu kyseisen maan yleisen korvausjärjestelmän piiriin, eikä myöskään Pohjoismaiden ulkopuolelta Suomeen tapahtuvaa sairaankuljetusta.

Matkustajan kannattaa selvittää etukäteen matkakohteensa tartuntatautitilanne. Terveydenhoitoon liittyviä asioita sekä tilannetietoja mahdollisista tartuntataudeista löytyy seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:

Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Bratislavassa toimii yksityisiä lääkäriasemia, joilta saa englanninkielistä palvelua. Lisätietoja 4expat.eu-sivustolta www.4expat.eu/en/information/

24/7 auki olevia sairaaloita Bratislavassa:

Bratislava I. Miczkiewiczova 13 02/ 5729 0111
Bratislava II. Ružinovská 10 02/ 4823 4111
Bratislava III, IV. Limbova 5 02/ 5954 1111
Bratislava IV. Antolská 11 02/ 6867 1111

Päivystävä hammaslääkäriasema (akuutit vaivat):

Bratislava I, II, III, IV, V Drieňová 38 02/4342 3433

24/7 apteekkeja Bratislavassa:

Račianske mýto 1/A 02/4445 5291
Ružinovská 12 02/4821 1000

Äkillisessä sairastapauksessa kannattaa myös kysyä päivystävien lääkärien yhteystietoja esimerkiksi oman hotellin ja muun majoituspaikan henkilökunnalta.


Vesijohtovesi on Slovakiassa juomakelpoista.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Liikuntaesteisiä ei ole Slovakiassa huomioitu samassa määrin kuin esimerkiksi Suomessa. Bratislavassa kadut ovat pääosin hyväkuntoisia, mutta esimerkiksi vanhan kaupungin kadut ovat mukulakivipäällysteisiä.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Prahan-suurlähetystöHellichova 1
11800 PRAHA 1
CZECH REPUBLIC+420 251 177 251 sanomat.PRA@formin.fi www.finland.cz
www.facebook.com/FinnishEmbassyPrague /> www.twitter.com/FinEmbPra

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.