Matkailijan palvelut

8.6.2018

Myanmar: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso
--------------------------
Kachin: Vältä tarpeetonta matkustamista
Rakhine: Vältä tarpeetonta matkustamista
Shan: Vältä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Kachin: Vältä tarpeetonta matkustamista osavaltion pohjoisosaan. Shan: Vältä tarpeetonta matkustamista erityisesti osavaltion pohjoisosaan (poikkeuksena Lashio). Rakhine: vältä kaikkea matkustamista Pohjois-Rakhineen. Myös Sittwessä mielenosoituksia, jotka voivat kohdistua ulkomaalaisiin. Poliittiset jännitteet ja levottomuus voivat purkautua nopeasti. Vältä mielenosoituksia ja laajoja kokoontumisia. Älä ota tallenteita poliisi- tai sotilashenkilökunnasta, mielenosoituksista tai sotilaskohteista.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Vaikka maan poliittinen tilanne on vakautunut, levottomuudet ovat mahdollisia, ja mielenosoituksissa väkivallan riski korostuu. Myanmarissa on esiintynyt viime aikoina lisäksi uskontokuntien välisiä levottomuuksia. Eri puolilla maata saattaa aika ajoin tulla voimaan alueellisia poikkeuksellisia määräyksiä.

Selvitä etukäteen suunnittelemasi matkakohteen tilanne. Useille alueille tarvitaan edelleen erillinen matkustuslupa. Maassa laajemmalti matkustamista aikovia kehotetaan tarkistamaan maan viranomaisilta, missä liikkuminen on sallittua. Konfliktialueilla on huomioitava myös maamiinojen vaara.

Katso luettelo alueista, joille matkailija tarvitsee erillisen matkustusluvan Myanmarin Ministry of Immigration and Population'in verkkosivuilta.

www.mip.gov.mm/restricted-areas-for-foreigners-tourist-travelling-in-the-country/

Erityiset turvallisuusriskit
----------------------------
Joillekin alueille Myanmarissa tarvitaan erityinen matkustuslupa. Epäselvissä tilanteissa ottakaa yhteyttä Suomen Yangonin-suurlähetystöön.

Rikollisuus
-----------
Myanmarissa ulkomaalaisiin kohdistuneet rikokset ovat harvinaisia, mutta matkailun kasvaessa omaisuusrikokset ovat lisääntymässä.

Myanmar on maailman toiseksi suurin oopiumin tuottajamaa. Pääosa unikonviljelystä ja oopiumin tuotannosta tapahtuu Shanin osavaltion alueella. Rangaistukset huumausaineiden hallussapidosta ja myynnistä voivat olla erittäin kovia.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Liikenne Myanmarissa on alkeellista ja vaarallista, ja viimeisten kuukausien se on lisääntynyt huomattavasti. Suurta varovaisuutta suositellaan, ja varsinkin jalankulkijoiden tulee olla varovaisia katuja ylittäessään. Liikenneonnettomuuden sattuessa on syytä huomioida, että vain tietyt sairaalat ottavat loukkaantuneita hoidettavaksi. Erityisesti sadekaudella toukokuusta lokakuuhun tiet, sillat ja junanraiteet saattavat vaurioitua. Autot ovat usein huonokuntoisia ja kuskien ajotaito voi olla puutteellinen. Matkusta maanteitse ainoastaan päiväsaikaan.

Myanmarissa on runsaasti katvealueita, joilla kännykkä- ja tietoliikenneyhteydet eivät toimi lainkaan. Suomalaisten kännyköiden roaming toimii verkosta riippuen.

Luonnonolot
-----------
Myanmarissa esiintyy maanjäristyksiä. Matkustajia kehotetaan noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeita vaaratilanteissa ja tutustumaan ennalta evakuointireitteihin hotellista tai muusta majoituspaikasta sekä seuraamaan matkanjärjestäjän asiaa koskevia tiedotteita.

Säätietoa saatavilla Severe Weather Information Center ( severe.worldweather.org/ ) ja Department of Meteorology and Hydrology ( www.dmh.gov.mm ).

Terveys
-------
Katuravintoloissa syömistä kehotetaan välttämään. Hygienian taso on heikko. Vatsatautiin varautumiseen kehotetaan esim. lääkkeitä mukaan ottamalla.

Sairaaloiden taso on heikko. Yangonissa toimiva thaimaalaisen Samitivej International -sairaalan hallinnoima Parami International Clinic on Myanmarissa asuvien ulkomaalaisten paljon käyttämä sairaala. Matkustajia suositellaan varustautumaan kuitenkin tarpeellisin omin lääkkein ja ensiaputarvikkein. Passi on syytä pitää mukana Yangonin ulkopuolella. Mahdollinen evakuointi ulkomaille hoitoon voi tapahtua vain, jos passi on mukana.

Myanmarissa on alueita, jolla on normaaliakin suurempi malaria- ja denguekuumeriski.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Myanmarissa voi saada kuolemanrangaistuksen huumeiden valmistuksesta, salakuljetuksesta tai kaupasta. Tuomiot hyvin pienienkin määrien hallussapidosta ovat pitkiä.

Virastojen ja virkapukuisten henkilöiden, kuten sotilaiden valokuvaaminen on rangaistuksen uhalla kiellettyä.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat formin.finland.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Yangonin-suurlähetystöNordic house, No.3,
Pyay Road, 6 Miles,
Hlaing Township
YANGON
MYANMARsanomat.YAN@formin.fi myanmar.finland.fi
www.facebook.com/FinlandEmbassyYangon Bangkokin-suurlähetystöAthenee Tower, 14. kerros
63 Wireless Road (Witthayu)
Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330
THAILAND+66 220 787 00 sanomat.BAN@formin.fi www.finland.or.th
blogit.ulkoministerio.fi/kaakkois-aasia/
www.facebook.com/finnishembassybangkok
twitter.com/FinEmbThai

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.