Matkailijan palvelut

23.11.2017

Mosambik: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Yleinen varovaisuus on tarpeen kaikkialla Mosambikissa. Pimeällä liikkumista sekä mahdollisia mielenosoituksia tulee välttää.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Rikollisuus lisääntyy juhlapäivien ja lomakausien aikana. Ole tarkkana, seuraa uutisia, vältä mahdollisia mielenosoituksia sekä pimeällä liikkumista.

Joulukuussa 2016 solmittu tulitauko hallituksen ja oppositiopuolue Renamon välillä on toistaiseksi pitänyt ja yleinen ilmapiiri rauhoittunut. Maan sisäpoliittisen tilanteen kärjistyminen aiheutti levottomuuksia varsinkin maan keskiosissa, mm. Zambezian, Sofalan, Manican ja Teten provinsseissa. Alueella oleskelevia kehotetaan edelleen tarkkaavaisuuteen.

Pohjois-Mosambikissa etenkin Nacala - Porton satama- ja ranta-alueilla on ollut entistä enemmän rikollisuutta. Tavallisempien varkauksien lisäksi ulkomaalaisia on ryöstetty väkivaltaisesti.

Väestö on yleisesti ottaen ystävällistä ja auttavaista, mutta lähempään tuttavuuteen tuntemattomien henkilöiden kanssa on syytä suhtautua varovaisesti.

Rikollisuus
-----------
Rikollisuus lisääntyy lomakausien (joulukuu-tammikuu) sekä juhlapäivien aikana. Pääkaupungissa Maputossa todennäköisyys joutua ryöstön tai varkauden kohteeksi on suurempi kuin maaseudulla. Turistit ovat tarkemman huomioon kohteena ja portugalinkieltä taitamattomat ulkomaalaiset on helppo tunnistaa. Maputon rannalla ei kannata liikkua yksin tai edes pienessä seurueessa, ellei siellä ole muita ihmisiä. Maputon keskustassa jalankulkijan on syytä välttää runsaasti pensaikkoa kasvavia tieosuuksia ja merelle viettäviä rinteitä. Myös keskustan pääkatu Avenida Julius Nyerereltä lähtevällä Friedrich Engels –kadulla on tapahtunut ryöstöjä päiväsaikaan.

Suurlähetystö kehottaa Suomen kansalaisia vahvistamaan passikopion oikeellisuuden edustustossa mahdollisimman pian maahantulon jälkeen. Kopio passista sekä viisumista maahantuloleimoineen tulee pitää mukana kaupungilla liikkuessa.

Ryöstöstä tulee tehdä rikosilmoitus poliisilaitokselle matkavakuutusta varten. Tämä prosessi saattaa kestää muutaman päivän, joten ilmoitus on tehtävä mahdollisimman nopeasti rikoksen tapahduttua.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Liikenne on vasemmanpuoleista, autot usein huonokuntoisia ja maan liikennekulttuuri poikkeaa muutenkin suomalaisesta. Kuljettajat eivät välttämättä tunne eivätkä kunnioita liikennesääntöjä. Alkoholin ja huumeiden alaisena ajaminen varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin on yleistä. Pimeällä ajamista ei suositella kaupungin ulkopuolella. Pidä auton ikkunat kiinni ja ovet lukittuina varsinkin risteysalueilla pysähtyessä. Autolla liikkuessa voi joutua poliisin pysäyttämäksi lahjusten toivossa. Myös autokaappauksia on esiintynyt.

Teiden kunto ja ajo-olosuhteet vaihtelevat. Julkiset kulkuvälineet, erityisesti chapat (minibussit) ovat erittäin huonokuntoisia ja kuljettajat ajavat usein ylinopeutta. Pahimmat onnettomuudet tapahtuvat näillä minibusseilla eikä niiden käyttöä suositella.

Sadekauden aikana (marras-huhtikuu) tulvat ja rankkasateet voivat vaikeuttaa maanteillä matkustamista. Tarkista tilanne Mosambikin Ilmatieteen laitoksen sivuilta ennen matkalle lähtöä: Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambiquen (INAM) meteo.inam.gov.mz/.

Jos matkustat maan halki, varaudu siihen että jotkut tiet tai tieosuudet vaativat nelivetoisen ajoneuvon. Varmista, että ajoneuvosi on hyvässä kunnossa ja että sinulla on mukanasi ensiapulaukku, vararengas, riittävät viestintävälineet sekä tarpeeksi vettä ja polttoainetta määränpäähän saakka. Älä lähde matkaan, jos et tunne paikallisia olosuhteita.

Luonnonolot
-----------
Marras-huhtikuussa trooppiset myrskyt ovat todennäköisiä. Lisätietoja löytyy TSR-Tropical Storm Risk- verkkosivuilta www.tropicalstormrisk.com.

Tulvat ja maanvyöryt ovat mahdollisia pitkittyneiden sateiden jälkeen. Älä yritä ylittää tulva-aluetta, koska siinä voi olla sähkövaraus kaatuneitten sähkölinjojen takia.

Terveys
-------
Mosambikissa esiintyy hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla ja käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa.

HIV-tartunnat ovat yleisiä.

Yleensä köyhemmillä asuinalueilla voi sadekausien yhteydessä esiintyä koleraa.

Hyvään hygieniaan on tärkeää kiinnittää huomiota.

Terveydenhuollon valmiudet ovat heikot.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Suhtautuminen seksuaalisiin vähemmistöihin on periaatteessa sallivaa. Seksuaalista suuntausta ei kuitenkaan ole syytä osoittaa yleisillä paikoilla.

Huumeiden hallussapito on rangaistava rikos.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat formin.finland.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Maputon-suurlähetystöAvenida Julius Nyerere,1128
MAPUTO
MOZAMBIQUE+258 214 824 00 sanomat.MAP@formin.fiwww.finland.org.mz
www.facebook.com/pages/Embassy-of-Finland-in-Maputo-Suomen-suurl%C3%A4hetyst%C3%B6-Maputo/475120209175026?fref=ts

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.