Matkailijan palvelut

22.10.2018

Malediivit: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso
--------------------------
Male: Noudatettava erityistä varovaisuutta

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Ajankohtaista
-------------
Poliittisten mellakoiden seurauksena maahan helmikuussa 2018 julistettu poikkeustila päättyi 22.3.2018. Matkustajia kehotetaan edelleen erityiseen varovaisuuteen maan pääkaupungissa Maléssa ja seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotteita. Maassa 23.09.2018 järjestettävien presidentinvaalien johdosta poliittisen tilanteen arvioidaan säilyvän kireänä.

Malediivien saariryhmä on pääosin turvallinen matkakohde. Pääkaupunki Maléssa on kuitenkin syytä noudattaa erityistä varovaisuutta ja välttää mielenosoituksia, ihmisjoukkoja ja vaalikampanjatilaisuuksia.

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Malediivien saariryhmä on pääosin turvallinen ja siisti matkakohde. Pääkaupunki Maléssa on kuitenkin syytä noudattaa erityistä varovaisuutta ja välttää mielenosoituksia sekä ihmisjoukkoja.

Suomella on Maléssa kunniakonsulaatti. Malediiveilla ei ole EU maiden suurlähetystöjä. Helsingissä (UM) toimii Suomen kiertävän suurlähettilään toimisto.

Erityiset turvallisuusriskit
----------------------------
Poliittisten mellakoiden seurauksena maahan julistettiin 05.02.2018 poikkeustila. Matkustajia kehotetaan edelleen välttämään tarpeetonta liikkumista maan pääkaupungissa Maléssa ja seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotteita. Maassa 23.09.2018 järjestettävien presidentinvaalien johdosta poliittisen tilanteen arvioidaan säilyvän kireänä.

Rikollisuus
-----------
Maan pääkaupungissa esiintyy jonkin verran tavanomaista rikollisuutta.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Pääkaupunki Malén liikenne on ruuhkaista ja kaoottista. Malen ja saarten väliset veneyhteydet toimivat hyvin. Yhteydet Malén lentokentän ja lomakeskusten välillä ovat riippuvaisia lentojen tulo- ja lähtöajoista ja ovat yleensä hotellien järjestämiä. Yksityisen pikaveneen vuokraaminen on erittäin kallista.

Luonnonolot
-----------
Malediiveilla merivirtaukset voivat olla voimakkaita ja aallokko ajoittain vaarallisen korkeaa. Maassa hukkuu vuosittain useita turisteja.

Saariryhmän korkein kohta on vain 2,4 metriä merenpinnan yläpuolella, mikä altistaa saariryhmän luonnononnettomuuksille.

Terveys
-------
Pääkaupunki Maléssa on kaksi sairaalaa, joissa hoidetaan pienempiä vaivoja. Vaativampaa sairaanhoitoa varten lähimmät hoitopaikat ovat Intia, Sri Lanka sekä Singapore.

Maassa esiintyy denguekuumetta.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Malediivit on islaminuskoinen maa, jossa noudatetaan islamilaista oikeusjärjestelmää (sharia). Paikallisia vapaapäiviä ovat perjantai ja lauantai.

Malediiveille ei voi tuoda mukanaan alkoholijuomia. Maléssa alkoholipitoisia juomia on saatavissa vain lentokenttähotellissa. Lomakeskussaarten ravintoloilla on anniskeluoikeudet. Huumeiden salakuljetuksesta tai käytöstä seuraa ankara rangaistus.

Erityisesti omatoimimatkailijoita suositellaan varaamaan majoitus etukäteen, koska viimeaikoina on ollut joitakin tapauksia, jossa rajaviranomaisten osoittama matkatoimisto on varannut Malen lentokentällä matkailijalle erittäin kalliin majoituksen muita vaihtoehtoja tarjoamatta. Passeja ja luottokortteja on saatettu pitää pitkiä jaksoja viranomaisten hallussa näissä tapauksissa.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Kiertävä suurlähettiläs Bhutanissa, Malediiveillä, Pakistanissa ja Sri LankassaKirkkokatu 12
00170 HELSINKI
FINLANDasa-11@formin.fi formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeId=16659&contentlan=2&culture=en-US

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.