Matkailijan palvelut

28.11.2017

Meksiko: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Rikollisuus yleistä ja usein väkivaltaista. Hurrikaanikausi kesä–marraskuu.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Meksikon poliittinen tilanne on vakaa, mutta alueellisia levottomuuksia esiintyy ajoittain.

Laajalle levinneen järjestäytyneen rikollisuuden johdosta maan turvallisuustilanne on yleisesti ottaen heikko, mutta vaihtelee alueittain ja kaupungeittain. Turvallisuustilanteeltaan heikkoina pidettyjä osavaltioita ovat Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora ja Tamaulipas sekä pohjoisen rajakaupungeista erityisesti Ciudad Juárez ja Tijuana. Turvallisuusriski on hyvä tiedostaa, vaikkei uhka ensisijaisesti kohdistukaan matkailijoihin. Myös suurkaupungeille ja turistikeskuksille tyypillinen rikollisuus on yleistä.

Acapulcossa aseellisia yhteenottoja on esiintynyt myös hotellialueilla ja rannoilla. Baja California Surin, Chiapasin, Guerreron ja Oaxacan osavaltioissa matkustettaessa onkin syytä noudattaa erityistä varovaisuutta ja pysytellä normaaleilla turistireiteillä. Erilaiset ryhmittymät saattavat pysäyttää autoja vaatien rahallista tukea asialleen.

Passi, Meksikon maahantulokaavake ja arvotavarat kannattaa säilyttää tallelokerossa. Valuuttaa kannattaa vaihtaa pienissä erissä sellaisissa valuutanvaihtopaikoissa, joissa on suojassa ulkopuolisten katseilta. Luottokortti kannattaa ottaa mukaan vain silloin, kun tietää sitä tarvitsevansa.

Meksikon yleinen hätänumero on 911.

Meksikon turvallisuudesta vastaava viranomainen:
Comisión Nacional de Seguridad www.cns.gob.mx/

Ciudad de Méxicon turvallisuudesta vastaava viranomainen: Secretaría de Seguridad Pública www.ssp.df.gob.mx/

Ajankohtaista tietoa olosuhteista eri puolella maata saa Meksikon matkailuministeriöstä:
www.gob.mx/sectur/

Suurlähetystön Opas Meksikoon saapuville:
www.finlandia.org.mx/public/default.aspx?nodeid=41961&contentlan=1&culture=fi-FI

Erityiset turvallisuusriskit
----------------------------
Kidnappaukset ja sieppaukset ovat Meksikossa yleisiä, mutta ne eivät yleensä kohdistu matkailijoihin.

Rikollisuus
-----------
Meksikossa rikollisuus on hyvin yleistä ja siihen voi liittyä väkivaltaa, joten ryöstötilanteessa ei tulisi tehdä vastarintaa. Matkailukeskuksissa ja suurkaupungeissa liikuttaessa on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Yöllä kaupungilla liikkumista jalkaisin on syytä välttää.

Mahdollisen väärinkäytön vuoksi henkilötietojen antamista tulisi välttää muulloin kuin välttämättömissä tilanteissa.

Meksikon poliisi:
Policia Federal www.cns.gob.mx
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Liikennesääntöjen noudattaminen on ylimalkaista. Jalankulkijaa ei huomioida liikenteessä, eivätkä jalkakäytävät tai kadut sovellu lastenvaunuille tai pyörätuoleille. Ruuhkat ovat yleisiä niin kaupungeissa kuin niiden sisääntuloreiteilläkin.

Kadulta otettavien taksien joukossa on laittomia takseja ja niiden käyttö voi olla vaarallista. Hotellien omat taksit, puhelimitse tilattavat ja tolpilta otettavat sitio-taksit sekä Uber-taksit ovat laillisia ja pääsääntöisesti turvallisia.

Metro on suhteellisen turvallinen päiväsaikaan, mutta taskuvarkaita on syytä varoa etenkin ruuhka-aikaan. Isot bussit ovat pääkaupungissa yleensä minibusseja eli niin sanottuja peseroja turvallisempia maltillisemmasta ajotavastaan johtuen. Kaupunkien ulkopuolella kannattaa turvallisuussyistä käyttää tullimaksullisia teitä ("cuota") ja ensimmäisen luokan busseja.

Meksikon liikenneministeriö Secretaría de Comunicaciones y Transportes:
www.gob.mx/sct

Meksikon tieliikennelaitos Caminos y Puentes Federales:
www.capufe.gob.mx

Luonnonolot
-----------
Meksikossa esiintyy usein maanjäristyksiä. Hotellissa on syytä tutustua niiden varalta laadittuihin ohjeisiin ja tarkistaa hätäpoistumistiet. Ajankohtaista tietoa maanjäristyksistä löytyy Servicio Sismologico Nacionalin verkkosivuilta www.ssn.unam.mx/ , melkein reaaliaikaista tietoa saa saman laitoksen Twitteristä twitter.com/SismologicoMX

Hurrikaanikausi kestää kesäkuusta marraskuun loppuun, jolloin hirmumyrskyt ja rankkasateet voivat aiheuttaa hätätilan useissa osissa maata, erityisesti rannikolla ja vuoristossa.

Hirmumyrskyn uhatessa on tärkeää seurata paikallisten viranomaisten tiedotteita ja noudattaa niissä annettuja ohjeita. Hirmumyrskyjen kehittymistä voi seurata hurrikaanikeskuksen National Hurricane Centerin verkkosivuilta www.nhc.noaa.gov tai Meksikon meteorologisen palvelun sivuilta smn.cna.gob.mx

Maassa on myös joitakin aktiivisia tulivuoria, joista tiedotetaan Cenapredin verkkosivuilla www.cenapred.unam.mx/es/

Tsunamivaara on olemassa rannikoilla. Merivirrat ovat voimakkaita Tyynenmeren rannikolla.

Meksikon väestönsuojeluviranomainen tiedottaa maata uhkaavista vaaratilanteista espanjaksi verkkosivuillaan www.proteccioncivil.gob.mx

Terveys
-------
Pääkaupungin ilmansaasteet ja sijainti korkeassa ilmanalassa saattavat aiheuttaa erilaisia oireita ja tuntemuksia. Vesijohtovettä ei suositella juotavaksi missään osassa maata. Matkaripulia esiintyy yleisesti. Sen riskiä voi vähentää noudattamalla hyvää käsi- ja ruokahygieniaa.

Meksikossa esiintyy hyttysten levittämiä virustauteja. Hyttysten pistoilta kannattaa suojautua peittävillä, vaaleilla vaatteilla ja käyttämällä hyttyskarkotteita ja hyttysverkkoa.

Kaikille matkailijoille suositellaan kattavaa matkavakuutusta. Yksityisten lääkäreiden ja sairaaloiden taso on yleensä hyvä, mutta julkisen sektorin sairaanhoidossa on suuria puutteita.

Sairaalahoitoa vaativissa sairaustapauksissa on suositeltavaa ottaa heti yhteys oman matkavakuutuksen palvelukeskukseen. Sairaalat eivät yleensä hyväksy matkavakuutusta maksun takeeksi, vaan vaativat luottokortin.

Lisätietoja:
Dirección General de Epidemiología www.epidemiologia.salud.gob.mx
Pan American Health Organization www.paho.org/
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Henkilöllisyys on voitava todistaa pyydettäessä, joten mukana on syytä pitää kopiota passista ja maahantulokaavakkeesta.

Alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla on kiellettyä.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat formin.finland.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Mexicon-suurlähetystöMonte Pelvoux 111, 4. piso
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11000 CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO+52 55 5540 6036sanomat.MEX@formin.fiwww.finlandia.org.mx
www.facebook.com/EmbajadadeFinlandiaMexico
twitter.com/EmbFinMexico
www.instagram.com/finlandiaenmexico/

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.