Matkailijan palvelut

29.10.2018

Kroatia: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Kroatia on turvallinen matkakohde. Seuraa paikallisviranomaisten tiedotteita pakolaistilanteesta maantieliikenteen rajanylityspaikoilla. Maan poliittinen tilanne on vakaa. Varovaisuutta on noudatettava syrjäisillä entisten sota-alueiden miinoista raivaamattomilla alueilla, jotka on tavallisesti merkitty näkyvästi. Liikkuminen turistien suosimilla alueilla ja pääteillä on turvallista.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Yleinen hätänumero: 112
Ambulanssi: 194
Palokunta: 193

Rikollisuus
-----------
Rikollisuus on Kroatiassa vähäistä. Autovarkauksia tapahtuu jonkin verran. Taskuvarkauksien välttämiseksi on henkilökohtaisten tavaroiden käsittelyssä ja säilytyksessä oltava varovainen erityisesti julkisilla paikoilla.

Poliisin www.mup.hr/ puhelinnumero on 192.
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Kroatian liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta. Autolla liikuttaessa on siten syytä noudattaa varovaisuutta. Vaaratilanteita aiheuttavat rannikon mutkaiset ja kapeat tiet, liian suuret tilannenopeudet ja uhkarohkeat ohitukset. Heinä-elokuun turistisesongin aikana on hyvä varautua ruuhkiin keskeisillä rajanylityspaikoilla ja rannikolle johtavilla teillä. Tietullimaksut ovat käytössä moottoriteillä.

Liikennettä koskevia lisätietoja löytyy Kroatian autoliiton verkkosivuilta www.hak.hr/. Tiepalvelun puhelinnumero on 1987.

Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea yli 25-vuotiailla kuljettajilla. Kuitenkin onnettomuuden sattuessa myös alle 0,5 promillen vaikutuksen alaisena ajaminen voi olla rangaistavaa. Alle 21-vuotiailla kuljettajilla ja ammattikuljettajilla, esimerkiksi rekkakuskit, rattijuopumuksen raja on 0,0 promillea.

Luonnonolot
-----------
Metsä- ja maastopalot ovat kesällä yleisiä. Matkailijoita pyydetään huomioimaan, että paloalueilla ja niiden lähistöllä joudutaan monesti sulkemaan myös liikenneväyliä. Avotulen teko luontoon on kiellettyä kaikkina vuodenaikoina. Metsäpalovaaran uhatessa asutuskeskuksia matkailijoiden tulee seurata paikallisviranomaisten evakuointiohjeita, www.duzs.hr/ (State Administration for Protection and Rescue).

Äkillisistä säänmuutoksista saattaa aiheutua muun muassa tulvia syksyisin ja keväisin. Erityisesti jokien Sava, Kupa ja Odra laaksoalueet voivat tulvia. Myös autolla ja veneellä liikkuvien matkailijoiden on syytä seurata säätiedotuksia, sillä kova tuuli vaikuttaa esimerkiksi moottoriteiden nopeusrajoituksiin ja laivalinjojen aikatauluihin.

Kroatia sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, joten maanjäristyksien uhka on olemassa. Voimakkaita, tuhoja aiheuttavia maanjäristyksiä tapahtuu kuitenkin hyvin harvoin. Järistyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita.

Terveys
-------
Eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista suositellaan. KELA:n myöntämällä ilmaisella kortilla EU- ja ETA-alueella matkustava saa akuutissa sairastapauksessa sairaanhoitopalveluja samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Eurooppalaista sairaanhoitokortista lisätietoa Kelan verkkosivuilta: www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Kroatiassa esiintyy punkkien levittämää puutiaisaivotulehdusta.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Raivaamattomia miinakenttiä sijaitsee muun muassa Itä- ja Länsi-Slavoniassa, Likan alueella ja Dalmatian sisämaassa. Syrjäisillä alueilla on syytä välttää päällystämättömiä pikkuteitä, hylättyjä peltotilkkuja tai alueita, joilla näkyy tuhoutuneita taloja. Tarkempaa tietoa on löydettävissä Kroatian miinakeskuksen verkkosivuilta www.hcr.hr/en/

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Zagrebin-suurlähetystöMiramarska 23
10000 ZAGREB
CROATIA+385 163 120 80 sanomat.zag@formin.fi www.finland.hr
www.facebook.com/FinEmbZagreb
twitter.com./FinEmbCroatia

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.