Matkailijan palvelut

18.10.2018

Kanada: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Kanadan yleinen turvallisuustilanne on hyvä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Yleinen hätänumero on 911. Joillain syrjäisemmillä alueilla täytyy ensin valita 0 ja sen jälkeen 911.

Rikollisuus
-----------
Kanadan liittovaltion poliisin verkkosivut www.rcmp.gc.ca/en
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Tieverkosto maan eteläosissa on kattava. Pohjoisimmat alueet ovat vain lentoyhteyksien varassa. Tiet ovat yleisesti hyväkuntoisia. Suomalaisen ajokortin kelpoisuus vaihtelee provinssikohtaisesti. Talvella ajo-olosuhteet voivat olla vaativia lumi- ja jääsateiden ja teiden liukkauden tähden. Sää saattaa muuttua äkillisesti.

Liikenneturvallisuudesta vastaavan viranomaisen verkkosivut www.tc.gc.ca/eng/menu.htm

Luonnonolot
-----------
Ankara ilmasto voi aika ajoin aiheuttaa alueellisia poikkeustilanteita (tulvat, äärimmäiset pakkaset, lumi- ja jäämyrskyt, lumivyöryt ja hirmumyrskyt). Alueellisia säätietoja voi lukea koko maan kattavan sääpalvelun verkkosivuilta:
weather.gc.ca/canada_e.html ja www.theweathernetwork.com/

Maanjäristyksistä löytyy tietoa www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca/index-eng.php verkkosivuilta.

Terveys
-------
Terveyspalvelut ovat Kanadan terveydenhoitojärjestelmään kuulumattomille erittäin kalliita. Tapaturmien ja sairaustapauksien varalta on ehdottomasti oltava matkavakuutus.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt
----------------------
Matkailijaa koskevat paikalliset lait. Tietoa rikosten rangaistuksista Kanadassa: laws.justice.gc.ca/eng/
Kaikkien huumeiden (ml cannabis) vieminen maan rajan yli esim. Yhdysvaltoihin on laitonta.

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/

Yhteystiedot
------------
Ottawan-suurlähetystö55 Metcalfe Street, Suite 850
OTTAWA, ONTARIO K1P 6L5
CANADA+1 613 288 2233sanomat.ott@formin.fi www.finland.ca
www.facebook.com/FinnishEmbassyOttawa
twitter.com/FinlandinCanada

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.