Matkailijan palvelut

15.11.2018

Iso-Britannia: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Ison-Britannian viranomaisten arvion mukaan kansainvälisen terrorismin uhkataso on tällä hetkellä toiseksi korkeimmalla tasolla, mikä tarkoittaa, että terrori-iskujen uhka on olemassa. Yleisesti ottaen Iso-Britannia on edelleen suhteellisen turvallinen matkustusmaa. Varo taskuvarkaita ja liikennettä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Iso-Britannia on suosittu ja yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa, jossa vierailee satoja suomalaisia matkailijoita päivittäin.

Mahdollisissa poikkeustilanteissa paikallisten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa.
Yleinen hätänumero on 999 (ja myös 112).


Britannian hallituksen verkkosivuilta löytyy ohjeita myös sellaisiin hätätapauksiin, jotka koskevat mm. äärimmäisiä sääolosuhteita kuten tulvatilanteita, sekä linkkejä mm. Iso-Britannian eri alueiden omiin riskirekistereihin. Government Services:
www.gov.uk/government/publications/preparing-for-emergencies/preparing-for-emergencies

Terrorismi

Britannian viranomaiset suhtautuvat terrorismin uhkaan erittäin vakavasti. Turvatoimet maan lentokentillä ja joukkotapahtumissa ovat tiukat. Turvatoimet ovat voimassa toistaiseksi, kunnes Britannian viranomaiset toisin tiedottavat.

Ison-Britannian viranomaiset ovat arvioineet maahan kohdistuvan terrorismin uhkan tasolle vakava (severe), mikä tarkoittaa, että terrori-iskun uhka on olemassa. Uhkataso on nyt viisiportaisen asteikon toiseksi korkein. Uhkatasot eivät sinällään edellytä erityisiä toimenpiteitä matkailijoilta. Viranomaiset voivat tiukentaa turvatarkastuksia. Lisätietoja löytyy esimerkiksi tiedustelupalvelu MI5:n sivuilta www.mi5.gov.uk/threat-levels

Ensisijainen vastuu Britannian alueella olevien henkilöiden turvallisuudesta on maan omilla viranomaisilla, joiden antamaa ohjeistusta tulee noudattaa ( www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/countering-terrorism/Documents/NPCC_RHT.pdf ). Ajankohtaisimman tiedon Britannian uhkatilanteesta saa sisäministeriön ( www.gov.uk/terrorism-national-emergency ) verkkosivuilta sekä seuraamalla tiedotusvälineitä, esimerkiksi BBC:n ( www.bbc.co.uk/news ) välittämiä TV-, radio- ja verkkouutisia.

Pohjois-Irlanti

Pohjois-Irlantiin matkustavia pyydetään huomioimaan, että alueella voi tapahtua rauhansopimuksen ulkopuolella olevien sirpaleryhmien attentaatteja. Belfastissa voi olla ajoittain levottomuuksia etenkin kesällä ja alkusyksystä järjestettävien uskonnollis-poliittisten ryhmien paraatien aikana. Pohjois-Irlannissa terroriuhasta aiheutuva uhkataso on tasolla vakava (severe), mikä tarkoittaa, että terrori-iskun uhka on olemassa. Uhkataso on käytössä olevan viisiportaisen asteikon toiseksi korkein.

Rikollisuus
-----------
Taskuvarkaisiin ja muuhun tavanomaiseen rikollisuuteen kannattaa varautua. Ostosalueilla tai julkisissa liikennevälineissä etenkin ruuhkaisina aikoina saattaa tapahtua taskuvarkauksia tai näpistyksiä.

Erityisesti turistisesonkina taskuvarkaudet yleistyvät. Matkustajia kehotetaankin välttämään turhaa passin ja muun omaisuuden mukana kuljettamista, mikäli tilanne ei niin vaadi.

Lisää tietoa ja paikallisten poliisien yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.police.uk/contact/force-websites/
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne
--------
Vasemmanpuoleinen liikenne vaatii totuttelua ja varovaisuutta jalan ja autolla liikuttaessa.

Kansainväliset lentokentät ovat ruuhkaisia ja matkustajia kehotetaan saapumaan kentille hyvissä ajoin ennen koneen lähtöä.

Julkisissa tiloissa ja lentokentillä liikkujia kehotetaan pitämään laukkunsa ja kantamuksensa koko ajan mukanaan, koska muutoin tunnistamattomat esineet saatetaan poistaa julkisesta tilasta ja hävittää. Matkustajien kannattaa varautua lentokentillä turvatarkastusten aiheuttamiin viiveisiin.

Lontoon liikennelaitoksen Transport for London:n verkkosivut ovat tfl.gov.uk/

Terveys
-------
Suomessa asuvalla on oikeus sairaanhoitoon myös toisessa EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä tilapäisesti oleskellessaan Kelan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Oikeus käsittää oleskelumaan lakisääteisen terveysturvan eli ne sairaanhoitopalvelut, jotka myös oleskelumaan oma väestö saa. Lisätietoja Kelan eurooppalaisesta kortista löytyy Kelan verkkosivuilta ( www.kela.fi/ ). Kortti ei korvaa matkavakuutusta, kaiken kattavaa matkustajavakuutusta suositellaan.

Mikäli vierailun aikana reseptilääkkeet uhkaavat loppua tai tulee tarve käydä lääkärissä, Britannian julkisen terveydenhoitopalvelu NHS:n ilmaiset walk-in-keskukset auttavat. Lähimmän walk-in-keskuksen yhteystietoja voi etsiä NHS:n verkkosivuilta ( www.nhs.uk/pages/home.aspx ).


Britannian viralliset pandemiasivut www.gov.uk/guidance/pandemic-flu
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/
Yksin tai muun henkilön kuin huoltajan kanssa matkustavalla alaikäisellä on oltava mukana huoltajan allekirjoittama lupa matkustamiseen. Lisätietoa:

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224634/Children_travelling_to_the_UK_leaflet_A5_WEB_final.pdf

Yhteystiedot
------------
Lontoon-suurlähetystö38 Chesham Place
LONDON SW1X 8HW
UNITED KINGDOM+44 207 838 6200sanomat.lon@formin.fi www.finemb.org.uk
www.facebook.com/FinnishEmbassyLondon
www.twitter.com/finlandinuk

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.