Matkailijan palvelut

21.12.2018

Irak: matkustustiedote

Turvallisuustaso
----------------
Vältä kaikkea matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot
-----------------------------
Turvallisuustilanne Irakissa on huono. Turvallisuustilanne voi heiketä nopeasti myös muutoin rauhallisemmalla Kurdistanin autonomisella alueella. Maassa käydään edelleen taistelua Isis-äärijärjestöä vastaan. Terrori-iskujen riski on merkittävä suuressa osassa maata. Irakissa oleskelevilla länsimaalaisilla on suuri riski joutua sieppauksen kohteeksi. Irakissa esiintyy mielenosoituksia, joista osa on väkivaltaisia. Vältä väkijoukkoja. Irakissa on erittäin suositeltavaa käyttää turvallisuusyritysten palveluita ja lähiturvaa. Suomella ei ole suurlähetystöä Irakissa. Suomen kansalaisille osoitettavia konsulipalveluita ja -apua on saatavissa erittäin rajoitetusti.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi/

Ajankohtaista
-------------
Irakin turvallisuusjoukot ovat vapauttaneet maan alueet Isisin hallinnasta, mutta terrori-iskujen uhka koskee koko maata. Kansainvälinen Isisin vastainen koalitio tekee edelleen ilmaiskuja länsi- ja pohjoisosissa Irakia, ja Turkin ilmavoimat pommittavat ajoittain Kurdistanin alueen pohjoisosissa epäiltyjä PKK-kohteita vastaan. Irakissa on taisteluiden aikana kylvetty paljon miinoja ja räjähteitä, joita ei ole kaikkia raivattu pois.

Irakin lain mukaan viisumi on hankittava ennen maahan saapumista, myös mikäli matka suuntautuu yksinomaan Kurdistanin alueelle.

Yleinen turvallisuustilanne
---------------------------
Turvallisuustilanne Irakissa on huono. Isis on menettänyt alueiden hallinnan, mutta terrori-iskujen uhka eri puolilla maata on edelleen olemassa, mukaan lukien Kurdistanin alue. Iskut ovat mahdollisia milloin ja missä vain, mutta erityisesti uskonnollisina pyhinä ja vapaapäivinä.

Ulkomaalaiset ovat houkutteleva kohde kidnappauksille, joita tekevät terroristien lisäksi kapinalliset ja rikolliset. Kidnappaukset voivat olla ideologisesti motivoituneita tai keino ansaita rahaa. Väkijoukkoja on syytä välttää.

Kurdistanin itsenäisyyspyrkimykset ovat kiristäneet turvallisuustilannetta myös Pohjois-Irakissa sijaitsevalla Kurdistanin itsehallintoalueella ja turvallisuustilanne voi heikentyä nopeasti. Erityisen herkkä tilanne on Kirkukin alueella sekä ns. kiistellyillä alueilla Kurdistanin alueen ja Irakin rajamailla.

Iraqi Airways -lentoyhtiö on EU:n mustalla listalla, koska se ei täytä turvallisuusvaatimuksia.
Matkavakuutus on ehdottoman tärkeä. On syytä tarkistaa, kattaako matkavakuutus Irakin.

Rikollisuus
-----------
Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Luonnonolot
-----------
Irak sijaitsee alueella, jossa esiintyy maanjäristyksiä. Talviaikaan runsaat sateet saattavat aiheuttaa tulvia, keväisin ja syksyisin esiintyy hiekkamyrskyjä. Kesäisin kuumuus ja kuivuus kestävät kuukausia.

Terveys
-------
Terveydenhoitopalveluja on saatavilla rajoitetusti.
Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset
--------------------
UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat um.fi/passi/
Irakin lain mukaan viisumi on hankittava ennen maahan saapumista. Tämä koskee myös matkoja, jotka suuntautuvat vain Kurdistanin autonomiselle alueelle. Maahantulorikkomuksista voi saada ankaran rangaistuksen.

Yhteystiedot
------------
Kiertävä suurlähettiläs IrakissaKanavakatu 3b
00160 HELSINKI
FINLANDali-12@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.